Om ChemiControl

ChemiControl ApS har eksistert siden 2003 og så sin spede begynnelse, da det ble etterlyst et system til kjemikaliestyring fra matvarebransjen. I tett samarbeide med arbeidsmiljøkonsulent Peter Møller, grep Henrik Stig Andersen ideen, og fikk med utgangspunktet sitt i IT-utvikling, etablert begynnelsen til det systemet som i dag kjennes som ChemiControl.

Siden da har ChemiControl utviklet seg til å være et av de mest brukte systemene i håndtering av kjemikaliedokumentasjon, på tvers av mange bransjer i Danmark.

ChemiControl har i dag ca. 20 ansatte, som jobber med drift av webservice, utvikling, salg og undervisning.

Info cirkel

Kontakt informasjon

Telefon :
+45 89 87 35 70

E-post :
info@ecoonline.dk

Danish CVR:
DK10155363

Takk for din beskjed